ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร สวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร (dog park) สร้างขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับคนเลี้ยงสุนัขในเมืองหลวงได้นำสุนัขมาออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรม โดยภายใน dog park ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับสุนัข อาทิ อาคารปฏิบัติการสัตว์แพทย์ ซึ่งจะมีแพทย์คอยดูแล ให้คำปรึกษา ตลอดเวลาที่เปิดบริการ มีลานเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัขโต สุนัขเล็ก ทางเดินวิ่ง พื้นที่ทดสอบสุนัข พื้นที่ปล่อยสายลากจูง วิ่งคาบสิ่งของ จุดบริการน้ำดื่ม รวมทั้งมีเกณฑ์กาให้บริการ เช่นสุนัขที่เข้าใช้บริการต้องผ่านการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง ขณะที่เจ้าของต้องมีสายลากจูง ปลอกคอ ไม่ปล่อยสุนัขเป็นอิสระ มีอุปกรณ์สำหรับเก็บมูล และห้ามเจ้าของนำสุนัขที่ป่วย เป็นโรคทางผิวหนังเข้าใช้บริการ เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8f9621f7-99ce-447e-b514-5511d704f9b4
คำสำคัญ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง สวน สุนัข
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 สิงหาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ n_tchanan@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำหรับการปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2566 และ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ร้องทุกข์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนเรื่องทั้งหมดในเขตปกครองพิเศษจังหวัดกรุงเทพมหานคร,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
url api
ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ชนิด shapefile ปี 2562 Datum : WGS84 link แบบคำขอ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567  
api shp