ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร สวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร (dog park) สร้างขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับคนเลี้ยงสุนัขในเมืองหลวงได้นำสุนัขมาออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรม โดยภายใน dog park ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับสุนัข อาทิ อาคารปฏิบัติการสัตว์แพทย์ ซึ่งจะมีแพทย์คอยดูแล ให้คำปรึกษา ตลอดเวลาที่เปิดบริการ มีลานเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัขโต สุนัขเล็ก ทางเดินวิ่ง พื้นที่ทดสอบสุนัข พื้นที่ปล่อยสายลากจูง วิ่งคาบสิ่งของ จุดบริการน้ำดื่ม รวมทั้งมีเกณฑ์กาให้บริการ เช่นสุนัขที่เข้าใช้บริการต้องผ่านการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง ขณะที่เจ้าของต้องมีสายลากจูง ปลอกคอ ไม่ปล่อยสุนัขเป็นอิสระ มีอุปกรณ์สำหรับเก็บมูล และห้ามเจ้าของนำสุนัขที่ป่วย เป็นโรคทางผิวหนังเข้าใช้บริการ เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสวนสุนัขของกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8f9621f7-99ce-447e-b514-5511d704f9b4
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง สวน สุนัข
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำหรับการปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2566 และ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2566
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ร้องทุกข์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนเรื่องทั้งหมดในเขตปกครองพิเศษจังหวัดกรุงเทพมหานคร,...
Last update dataset : June 7, 2024  
url api
ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ชนิด shapefile ปี 2562 Datum : WGS84 link แบบคำขอ...
Last update dataset : June 7, 2024  
api shp