ข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline) จำนวน 25 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยผลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัล โดยมีมิติการประเมิน ประกอบด้วย การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 9 หน่วยสมรรถนะ​ การใช้ดิจิทัล (Digital Skill/ICT Skill) 6 หน่วยสมรรถนะ​ การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem Solving with Digital Tools) ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ​ การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) 5 หน่วยสมรรถนะ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f5740223-4322-4c4f-82ab-ee2af90d700c
คำสำคัญ Baseline DL Digital Literacy การเข้าใจดิจิทัล สมรรถนะดิจิทัล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 มกราคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 3 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม
อีเมลผู้ติดต่อ saraban@onde.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา การสำรวจและประเมินทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline) จำนวน 25 หน่วย
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สถาบันการศึกษา
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-10-27
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-10-27
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง