ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลศาสนสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Religion)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

เป็นข้อมูลรายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลศาสนสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Religion)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 419df504-97f6-4263-b765-bb060fab0045
คำสำคัญ วัด วัดจัดการสิ่งแวดล้อม วัดผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม/ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อีเมลผู้ติดต่อ deqp_ptcs@hotmail.com
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
อื่นๆ ระบุ...,อื่นๆ ระบุ...ส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา สมัครเข้าร่วมและเข้ารับการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
วัด,มัสยิด
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://dgf.deqp.go.th/dataset/419df504-97f6-4263-b765-bb060fab0045/resource/58fea9f3-95f3-4d4f-a43d-6e6cd6d44d52/download/religion.csv
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2010-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-07-30
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
zip kml application/gml+xml
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xls csv
เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565  
url