ขนาดตัวอักษร |    
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาขนส่ง
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขนส่ง ได้แก่ 1นำผลรวมสาขาสถานีบริการ สาขาร้านค้าน้ำมัน สาขาผู้ค้าส่ง (ผู้ค้ามาตรา 10) สาขาขนส่ง สาขาอุตสาหกรรม สาขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ จากกรมธุรกิจพลังงาน (ธ) จัดระเบียบข้อมูลเป็น สาขาขนส่ง (ชั่วคราว ธ) ฉะนั้น 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาสถานีบริการ มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 2.น้ำมันดีเซลหมุนช้า นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 3.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล ม้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล สาขาขนส่ง = 1กรมธุรกิจพลังงาน (ชั่วคราว ธ) - 16น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล สาขาสาขาเกษตรกรรม - 18น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล สาขาสาขาการทำเหมืองแร่ หมายเหตุ: 1ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล 16การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาเกษตรกรรม (sheet 16) 18 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอื่น ๆ (เช่น เหมืองแร่ ก่อสร้าง) (sheet 18) 4.น้ำมันเตา นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 5.แก๊สโซลีน 91 นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 6.แก๊สโซลีน 95 นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 7.แก๊สโซฮอล์ 91 นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 8.แก๊สโซฮอล์ 95 นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาการขนส่ง มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง 9.ก๊าซธรรมชาติ นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขา NGV มาแสดงผลเป็นสาขาขนส่งโดยตรง

Data source cannot be displayed.
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาขนส่ง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 73e2f5af-a171-44f9-9d52-4ea755f6b468
คำสำคัญ LPG NGV การใช้น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ขนส่ง จังหวัด ดีเซล น่ำมันเตา แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ policy_mene@energy.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา กรมธุรกิจพลังงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลิตร, กิโลกรัม, ลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx csv
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2565  
xlsx docx zip json
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่าง ฟาร์มสาธิต หรือฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xlsx csv