ขนาดตัวอักษร |    
รายงานสรุปความต้องการใช้ข้อมูล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
facebook   twiter

ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อทราบความต้องการใช้งานของหน่วยงาน

Data source cannot be displayed.
รายงานสรุปความต้องการใช้ข้อมูล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3e57cf30-2e69-42cc-b5b4-3bf5a87ce405
คำสำคัญ ข้อมูล ต้องการใช้ รายงานสรุป
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล
อีเมลผู้ติดต่อ ict@labai.or.th
วัตถุประสงค์
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
ขั้นตอนการดำเนินการ, เพื่อทราบความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รายงานสรุปความต้องการใช้ข้อมูลของกองต่างๆ ภายในหน่วยงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต GNU Free Documentation License
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลจำนวนสมาชิก กบข แบ่งตามช่วงอายุ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
  csv
  ข้อมูลเพศ ของสมาชิก กบข
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
  csv
  ข้อมูลจำนวนสมาชิก กบข แบ่งตามประเภทข้าราชการ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
  csv