ขนาดตัวอักษร |    
กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
facebook   twiter

กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลที่ได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

Data source cannot be displayed.
กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 25a45a0b-2667-488b-9ba3-208cf7cbefaa
คำสำคัญ กระบวนการ การวิเคราะห์ ขั้นตอน ประมวลข้อมูล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล
อีเมลผู้ติดต่อ ict@labai.or.th
วัตถุประสงค์
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
ขั้นตอนการดำเนินการ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รายงานสรุปความต้องการใช้ข้อมูลของกองต่างๆ ภายในหน่วยงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต GNU Free Documentation License
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานสังกัดงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น วิธีการประมาณค่า (สูตร)...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
  docx pdf
  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น วิธีการประมาณค่า (สูตร)...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
  docx pdf doc