จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายจังหวัด - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายจังหวัด
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน และพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

Data source cannot be displayed.
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายจังหวัด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ada1ad25-005d-451e-8a2b-ecb828ed57c9
คำสำคัญ cai-techno@oae.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
อีเมลผู้ติดต่อ sumanya@oae.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://farmerone.oae.go.th:9502/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=%2Fshared%2Fbigdata%2Fmain_cane&NQUser=big13&NQPassword=bigdata13
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง