ขนาดตัวอักษร |    
งบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงบประมาณ
facebook   twiter
  1. ภาวะเศรษฐกิจ
  2. ประมาณการรายรับ
  3. แหล่งที่มาของรายรับ นโยบาย วงเงินและโครงสร้างงบประมาณ
  4. การจำแนกงบประมาณตามมิติต่างๆ
  5. ข้อมูลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากงบประมาณปี พ.ศ. 2564
Data source cannot be displayed.
งบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 82831c67-9bbf-4881-b2c7-f98d8d4cfef1
คำสำคัญ งบประมาณ ประชาชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประเภทอื่นๆ ระบุ งบประมาณ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
อีเมลผู้ติดต่อ bb-strategy@bb.go.th
วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://publichearing.bb.go.th/peoplesbudget2564/
ภาษาที่ใช้ อื่นๆ
ไทย,อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-10-26
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-10-26
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มกราคม 2565  
csv xlsx doc
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf