ขนาดตัวอักษร |    
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดน้ำเงิน)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงบประมาณ
facebook   twiter

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Data source cannot be displayed.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดน้ำเงิน)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ab5396ac-725a-4894-bf6c-cfad985125e5
คำสำคัญ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน เล่มคาดน้ำเงิน เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประเภทอื่นๆ ระบุ งบประมาณ
ชื่อผู้ติดต่อ กองนโยบายงบประมาณ
อีเมลผู้ติดต่อ policy_act@bb.go.th
วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://bbstore.bb.go.th/cms/1603783457_8832.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-10-27
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-10-29
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv
มีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น ให้คำปรึกษา และประสานเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีเรื่องที่ต้องเสนอเพื่อพิจารณารวมจำนวน 32 เรื่อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv
สามารถเผยแพร่ได้จำนวน 14 ครั้ง ผู้ที่ติดตามเพจจำนวน 109,113 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 1) e-mof magazine จำนวน 30 ชิ้น 2) e-family จำนวน 12 ชิ้น 3) web จำนวน 42 ชิ้น 4)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv