ขนาดตัวอักษร |    
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดเหลือง)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงบประมาณ
facebook   twiter

งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงาน ตามยุทธศาสตร์

Data source cannot be displayed.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดเหลือง)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2bedf971-581c-4ff1-b13b-48d33da8c2a0
คำสำคัญ ยุทธศาสตร์ เล่มคาดเหลือง เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 โครงสร้างแผนงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประเภทอื่นๆ ระบุ งบประมาณ
ชื่อผู้ติดต่อ กองนโยบายงบประมาณ
อีเมลผู้ติดต่อ policy_act@bb.go.th
วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://bbstore.bb.go.th/cms/1603782740_2834.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-10-27
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-10-29
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วง พ.ศ.2558-2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับภาคีการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ชุมชนในเขตอุทยานที่สายส่งไฟ ฟ้าเข้าไม่ถึง ตำบลป่าเด็ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf csv xlsx
เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วง พ.ศ.2558-2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf