ขนาดตัวอักษร |    
Selected Thai Life Sciences Companies and Supporting Organizations
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

In the year 2020, the world has changed and it will never be the same. Global economy was severely contracted due to the COVID-19 Pandemic. According to World Bank forecasts, the global economy will shrink by 5.2% this year which is the deepest recession since the Second World War (the World Bank, June 2020 Global Economic Prospects). Nonetheless, in the mid of this epidemic crisis, there are hopes and opportunities in healthcare industry. Since last year, we have known that life science industry in Thailand has grown steadily 5 - 6% in overall and it could grow rapidly after the COVID-19 due to a huge demand of clinical research studies, medical supplies, medical services, and digital health. Thailand has shown the capability to handle the COVID-19 epidemic crisis with excellence. Therefore, this opportunity must be capitalized by the investors and top selected life science companies. TCELS realized the importance of this opportunity, we have been driving Pharmaceutical/ Medical Biotechnology Industry, Medical Devices/ Biomedical Robotic Industry, Natural Extract/ Cosmeceutical/ and Nutraceutical Industry, Clinical Research Office (CRO) and Standardization Services for the sustainable development of Life Sciences Industries in Thailand.

Data source cannot be displayed.
Selected Thai Life Sciences Companies and Supporting Organizations
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c5e15d97-cf09-40b3-90ef-1bfd81bfd445
คำสำคัญ Companies Company Life Sciences Life Sciences Companies Thai Life Sciences Companies
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
อีเมลผู้ติดต่อ saraban@tcels.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา Selected Thai Life Sciences Companies and Supporting Organizations
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Non-Commercial (Any)
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง