ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิรายหน่วยบริการประจำแต่ละจังหวัด
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นับจำนวนประชากรจากเลขประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครองเท่านั้น ใช้พื้นที่ PURCHASE_PROVINCE พื้นที่ที่ลงทะเบียน

MODEL รูปแบบการจัดบริการเพื่อรับการจัดสรร 1 หน่วยบริการประจำ แสดงตัวเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อด้วย (รับทั้งผู้ป่วยนอก - ใน) 2 หน่วยบริการประจำ ไม่แสดงตัวเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ (รับแค่ผู้ป่วยนอก - ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยใน) 4 เหมือน Model 1 แต่มีการกำหนดการเข้าใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน (ใช้ในเขต 13 กรุงเทพฯ)

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิรายหน่วยบริการประจำแต่ละจังหวัด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 401d5a99-47c3-4e0f-b579-cf5f239dc8b8
วันที่สร้างชุดข้อมูล 1 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ หน่วยบริการ จังหวัด ประเทศไทย
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ต่อจำนวนประชากร รายจังหวัด สิทธิหลักประกันสุขภาพ หน่วยบริการ โรงพยาบาล
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ c2_reg@nhso.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564  
xlsx html
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ ปี 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564  
xlsx html
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ ปี 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564  
xlsx html