ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลสัดส่วนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ-หรือการคลอดในหน่วยบริการ สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่ให้บริการ ปี 2560 - 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

จำนวนการตายของหญิงขณะตั้งครรภ์ หรือภายใน 6 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการตั้งครรภ์ จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และการคลอด ต่อ ทารกเกิดมีชีพที่คลอดในหน่วยบริการจากมารดาสิทธิ UC 100000 คน หมายเหตุ : อัตรานี้แนะนำให้ใช้วัดในระดับเขตและจังหวัด

ตัวตั้ง : จำนวนการตายของหญิงขณะตั้งครรภ์หรือภายใน 6 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการตั้งครรภ์จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และการคลอด ยกเว้น เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, [pdx = O00-O95 or O98-O99 and discht=8,9] OR [pdx S00-T98 and sdx = O00-O95 or O98-O99 and discht=8,9] and (death_date -datedsc <= 30) หมายเหตุ : death_date เป็นวันที่ตายจากฐานแจ้งตายสำนักทะเบียนราษฏร์ เพื่อยืนยันการตายของหน่วยบริการ และภายใน 30 วันหลังจากจำหน่าย

ตัวหาร : จำนวนทารกเกิดมีชีพที่คลอดในโรงพยาบาลจากมารดาสิทธิ UC (sdx=Z370, Z372, Z373, Z375, Z376) ในช่วงเวลาเดียวกัน

  • ค่าตัวเลข คำนวณจากข้อมูลสะสมตามปีงบประมาณ เช่น ค่าตัวเลข เดือนธันวาคม 2556 หมายถึง ข้อมูลสะสมของเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 *
Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลสัดส่วนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ-หรือการคลอดในหน่วยบริการ สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่ให้บริการ ปี 2560 - 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7f615137-259e-480f-93d8-d62949215429
วันที่สร้างชุดข้อมูล 11 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัด ประเทศไทย
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
ป้ายกำกับ การคลอด ตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด สิทธิหลักประกันสุขภาพ อัตราการตาย
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ c1_hioe@nhso.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 มิถุนายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 สิงหาคม 2564  
xlsx
หมายเหตุ : UCS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UCS) WEL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทมีสิทธิย่อย(WEL) SSS สิทธิประกันสังคม SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ OFC...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 สิงหาคม 2564  
xlsx csv
อัตราการตายเด็กต่ำกว่า 1ปี ต่อเกิดมีชีพต่อ 1,000 คน (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
csv