การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช.

Data source cannot be displayed.
การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e019c46d-da20-493d-a644-6b825d016b35
คำสำคัญ datagovernance opendata ธรรมาภิบาลข้อมูล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 3 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
อีเมลผู้ติดต่อ ict@onde.go.th
วัตถุประสงค์
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล สดช.
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ขศ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม datagovernance
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง