ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ เป็นข้อมูลรายการแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ การใช้ชีวิตสำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีการจำแนกตามกลุ่มสถานะความพิการ ซึ่งประกอบด้วยแอปพลิเคชัน ข้อมูลผู้พัฒนา ความเหมาะสมกับประเภทความพิการ URL สำหรับเข้าถึงแอปพลิเคชัน(Store) ระบบปฏิบัติการ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fc1172aa-ba31-4b9c-ae56-58e280283113
คำสำคัญ portal คนพิการ ศูนย์รวม แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันคนพิการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 มกราคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 3 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม
อีเมลผู้ติดต่อ saraban@onde.go.th
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-11-02
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-11-02
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
pdf
จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน จากข้อมูลการสำรวจความพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx
ครัวเรือน(ส่วนบุคคล) หมายถึง ครัวเรือนของบุคคลทั่วไปซึ่งประกอบด้วยบุคคลคนเดียว หรือหลายคน อาศัยอยู่ในบ้าน หรือที่อยู่อาศัยเดี่ยวกัน หรือในบริเวณเดียวกัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx