ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
facebook   twiter

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www3.dmsc.moph.go.th

Documentation 1. cannot specify date - There are 11 laboratories cannot provide the information per day from starting date to the 3th of April, 2020. 2. Pos (Positive) - Total number of SARS-CoV-2 detected results from both confirm and repeat testing 3. Total - Total number of test

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9f6d900f-f648-451f-8df4-89c676fce1c4
วันที่สร้างชุดข้อมูล 12 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
ป้ายกำกับ covid covid-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โควิด-19
ชื่อผู้ติดต่อ นายสีหนาท ศิวเสน
อีเมลผู้ติดต่อ seehanart.s@dmsc.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายสัปดาห์
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายการข่าวสารโควิด 19 ข่าวเกี่ยวกับวัคซีน นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ซึ่งเป็นข่าวที่ผลิดโดยกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2564  
url