ข้อมูลการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Rating
Organizations : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
facebook   twiter

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www3.dmsc.moph.go.th

Documentation 1. cannot specify date - There are 11 laboratories cannot provide the information per day from starting date to the 3th of April, 2020. 2. Pos (Positive) - Total number of SARS-CoV-2 detected results from both confirm and repeat testing 3. Total - Total number of test

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9f6d900f-f648-451f-8df4-89c676fce1c4
Groups สาธารณสุข
Tags covid covid-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โควิด-19
Visibility Public
Dataset create date July 12, 2021
Maintain date October 28, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email seehanart.s@dmsc.mail.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
Test เพิ่มชุดข้อมูลโควินTest เพิ่มชุดข้อมูลโควินTest เพิ่มชุดข้อมูลโควิน
Last update dataset : February 21, 2023  
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : February 12, 2023  
csv xlsx
หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต ผลิต,ส่งออก,นำเข้า,นำผ่าน,ครอบครอง,ขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
Last update dataset : October 28, 2022  
api