ขนาดตัวอักษร |    
สถิติการขอใช้เงินสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

สถิติการขอใช้เงินสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในกิจกรรมต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเช่น งานพิธี งานพระราชพิธี กิจกรรม

Data source cannot be displayed.
สถิติการขอใช้เงินสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dea4766f-c2c4-48e5-a9a0-58a44026b4e2
คำสำคัญ ขอใช้ สวัสดิการ เงิน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
อีเมลผู้ติดต่อ gen_ad@energy.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
  สถิติทางการ ใช่
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ฃุดข้อมูลงานบริการตามแผนแม่บทเพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี หรืองานบริการอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2565  
  xlsx
  ร้อยละของครัวเรือนตามสวัสดิการของสมาชิกในครัวเรือน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
  csv xlsx
  สถิติการขอรับเงินสงเคราะห์จากสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานของสมาชิกสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรณีถึงแก่กรรม กรณีทำการสมรส กรณีคลอดบุตร
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
  csv xlsx