ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งสิ้น 35 แห่ง อยู่ในความดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมและการกีฬาท่องเที่ยว เป็นผู้ดูแลอยู่ 14 แห่ง และสำนักงานเขต 21 แห่ง โดยกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงให้บริการเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกวัย มีเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สภาพแวดล้อมสดชื่น สวยงาม สร้างแรงจูงใจโดยออกแบบภายในและภายนอกอาคารที่เหมาะสมสวยงาม บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ มีระบบโปรแกรมห้องสมุดอัติโนมัติ ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริการยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ด บริการแบบ One Stop Service บริการภาพยนต์ ดูหนัง ฟังเพลง มีห้องทำการบ้าน Homework Center และมุมบริการเครื่องดื่ม พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเรียนรู้แบบ Discovery Learning Center เพื่อให้ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังคมและชุมชน และทำให้คนทุกวัยมาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e4bbc44c-0102-4f5f-8f8a-a37c71497f49
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
คำสำคัญ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง ห้องสมุด ห้องสมุดประชาชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 13 สิงหาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
อีเมลผู้ติดต่อ n_tchanan@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
xls xlsx
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลบ้านหนังสือ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566  
csv zip kml