ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบแบบพื้นที่ได้ โดยระบุขอบเขตด้วยพิกัดทางภูมิศาสตร์ ชื่อสถานที่ ชื่อภูมิภาค ที่ต้องการข้อมูลพยากรณ์อากาศ

ในการเรียกใช้ ผู้ใช้จะต้องระบุโดเมนของข้อมูลมาด้วย เนื่องจากข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้จากแบบจำลองการคำนวณที่โดเมนต่างๆ มีความละเอียดและระยะเวลาของผลพยากรณ์ต่างกันดังนี้

Domain 0 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 6 ชั่วโมงล่วงหน้า 126 วัน รายละเอียดเชิงพื้นที่ 27 กิโลเมตร Domain 1 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 3 ชั่วโมงล่วงหน้า 10 วัน รายละเอียดเชิงพื้นที่ 18 กิโลเมตร Domain 2 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 72 ชั่วโมง รายละเอียดเชิงพื้นที่ 6 กิโลเมตร Domain 3 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 48 ชั่วโมง รายละเอียดเชิงพื้นที่ 2 กิโลเมตร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dee83046-da14-4e34-9028-82f8c4d4ee6c
วันที่สร้างชุดข้อมูล 13 มกราคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ WRF พยากรณ์อากาศ อุตุนิยมวิทยา เชิงพื้นที่ โมเดล
ชื่อผู้ติดต่อ สมควร ต้นจาร
อีเมลผู้ติดต่อ kuanmet@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายวัน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 มกราคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น. จากสถานีทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มกราคม 2564  
api
ช้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศราย 3 ชั่วโมงทุกสถานี ซึ่งเป็นการตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ เวลาตรวจวัด ประกอบด้วย 0100 0400 0700 1000 1300 1600 1900 2200 น. แสดงข้อมูลทุกสถานี(122-125...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มกราคม 2564  
api
รายงานค่าสถิติภูมิอากาศ ค่าปกติ ประเทศไทย 30 ปี (2524-2553) Thailand Climate Standard Normal value 1981-2010
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มกราคม 2564  
api