ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่
Rating
Organizations : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบแบบพื้นที่ได้ โดยระบุขอบเขตด้วยพิกัดทางภูมิศาสตร์ ชื่อสถานที่ ชื่อภูมิภาค ที่ต้องการข้อมูลพยากรณ์อากาศ

ในการเรียกใช้ ผู้ใช้จะต้องระบุโดเมนของข้อมูลมาด้วย เนื่องจากข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้จากแบบจำลองการคำนวณที่โดเมนต่างๆ มีความละเอียดและระยะเวลาของผลพยากรณ์ต่างกันดังนี้

Domain 0 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 6 ชั่วโมงล่วงหน้า 126 วัน รายละเอียดเชิงพื้นที่ 27 กิโลเมตร Domain 1 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 3 ชั่วโมงล่วงหน้า 10 วัน รายละเอียดเชิงพื้นที่ 18 กิโลเมตร Domain 2 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 72 ชั่วโมง รายละเอียดเชิงพื้นที่ 6 กิโลเมตร Domain 3 : ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 48 ชั่วโมง รายละเอียดเชิงพื้นที่ 2 กิโลเมตร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key dee83046-da14-4e34-9028-82f8c4d4ee6c
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags WRF พยากรณ์อากาศ อุตุนิยมวิทยา เชิงพื้นที่ โมเดล
Visibility Public
Dataset create date January 13, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมควร ต้นจาร
Contact Email kuanmet@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ข้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น. จากสถานีทั่วประเทศ...
Last update dataset : March 12, 2024  
api
ค่าปริมาณฝนสะสมรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตกของสถานีอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info_service@tmd.mail.go.th
Last update dataset : March 8, 2024  
api