ภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
facebook   twiter

ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล aec87baa-dfdb-4cfd-9ec8-3dbefd9878f4
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ ข่าวจริง ข่าวบิดเบือน ข่าวปลอม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ sajja.c@mdes.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลผลการดาเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx pdf
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (MIL Survey) สำรวจตามกรอบของ UNESCO : Media and Information Literacy Assestment Framework ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2566  
pdf
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv xlsx