ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงระดับศักยภาพด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศสำหรับใช้วัดระดับความก้าวหน้าและขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดยวิเคราะห์และทบทวนแนวคิดการจัดทำดัชนีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และกำหนดกรอบในการจัดทำดัชนีฯ เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ตัวชี้วัดดัชนีระดับนานาชาติ (International Level Index) และ ตัวชี้วัดดัชนีระดับประเทศ

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a68d215f-bb4d-4362-8476-82b2aeb67ff6
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
คำสำคัญ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บทความ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ บุญธิดา สุรทินธนากร
อีเมลผู้ติดต่อ Boontida.s@cea.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานการจัดทำและเผยแพร่บทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
url
ชุดข้อมูลบทความที่เขียนขึ้นจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2565  
json xls
ชุดข้อมูลบทความวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2565  
json xls