แผนที่ประเทศไทย แสดงเส้นทางรถไฟ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผนที่ประเทศไทย แสดงเส้นทางรถไฟ
คะแนนความนิยม
องค์กร : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟ

Data source cannot be displayed.
แผนที่ประเทศไทย แสดงเส้นทางรถไฟ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a6ddbcd8-ec78-4d63-8a88-67d8dfff5d4d
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ เส้นทาง แผนที่
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 19 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ นางศุภมาศ ปลื้มกุศล ตำแหน่ง หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์
อีเมลผู้ติดต่อ datawarehouse.srt@railway.co.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ถนน
แหล่งที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Open Data Common, Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (The project of integrated database...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
  url shp
  การนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน หนี้สินของครัวเรือน หมายถึง...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
  geojson wms
  การนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน หมายถึง "เงินหรือสิ่งของ"...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
  geojson wms