แผนที่ประเทศไทย แสดงเส้นทางรถไฟ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนที่ประเทศไทย แสดงเส้นทางรถไฟ
Rating
Organizations : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟ

Data source cannot be displayed.
แผนที่ประเทศไทย แสดงเส้นทางรถไฟ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a6ddbcd8-ec78-4d63-8a88-67d8dfff5d4d
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags เส้นทาง แผนที่
Visibility Public
Dataset create date June 19, 2023
Maintain date June 19, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person นางศุภมาศ ปลื้มกุศล ตำแหน่ง หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์
Contact Email datawarehouse.srt@railway.co.th
Objective
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
ถนน
Data Source ศูนย์ประชาสัมพันธ์
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Open Data Common, Creative Commons Attributions
Data Language
  High Value Dataset Show
  Related
  โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (The project of integrated database...
  Last update dataset : June 12, 2024  
  url shp
  โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดมหาสารคาม
  Last update dataset : June 7, 2024  
  shp csv jpg xml
  การนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน หนี้สินของครัวเรือน หมายถึง...
  Last update dataset : April 12, 2024  
  geojson wms