ข้อมูลรายงานงบการเงิน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลรายงานงบการเงิน
คะแนนความนิยม
องค์กร : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานงบการเงินของการรถไฟฯ ในแต่ละปี

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายงานงบการเงิน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a45572c5-467e-4bce-a46b-59dc05aca403
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ รายงานงบการเงิน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 19 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ อภิญญา สิงหเดช ตำแหน่ง หัวหน้ากองประมวลผลบัญชี กองประมวลบัญชี
อีเมลผู้ติดต่อ datawarehouse.srt@railway.co.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ฝ่ายการเงินและการบัญชี
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
Open Data Common, Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง