ข้อมูลรายงานงบการเงิน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายงานงบการเงิน
Rating
Organizations : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานงบการเงินของการรถไฟฯ ในแต่ละปี

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายงานงบการเงิน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a45572c5-467e-4bce-a46b-59dc05aca403
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags รายงานงบการเงิน
Visibility Public
Dataset create date June 19, 2023
Maintain date June 19, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person อภิญญา สิงหเดช ตำแหน่ง หัวหน้ากองประมวลผลบัญชี กองประมวลบัญชี
Contact Email datawarehouse.srt@railway.co.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Open Data Common, Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show