ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
66 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

รูปแบบ

องค์กร

International Tourist Arrivals to Thailand (2,152 )

สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 ตุลาคม 2566
การท่องเที่ยวและกีฬา
json
นักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ (2,340 )

จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2565
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx
นักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์ (2,539 )

จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2565
การท่องเที่ยวและกีฬา
xlsx
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (1,626 )

รายการข้อมูลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย และข้อมูลที่ตั้งของสมาคมฯ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2565
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
โครงสร้างองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย (1,153 )

ข้อมูลโครงสร้างองค์กรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ข้อมูลตำแหน่ง ฝ่ายงาน กอง และงาน รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2565
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
ค่ายมวยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศไทย (2,450 )

ข้อมูลค่ายมวยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2565
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในประเทศไทย (1,586 )

ข้อมูลกิจกรรมกีฬา การแข่งขันกีฬาในประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2565
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (1,083 )

รายการข้อมูลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ตั้งของสมาคม สาขาของสมาคม และรายละเอียดข้อมูลการติดต่อสมาคม

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 เมษายน 2565
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (2,557 )

ฐานข้อมูลฤตภาค เป็นกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ – วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และอื่นๆ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษา การเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
ข่าวท่องเที่ยวไทย (912 )

ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 ธันวาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา
url
แหล่งท่องเที่ยว (1,974 )

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ 1.วัดบ้านกลาง (สักการะหลวงพ่อเหมือน) หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพระธาตุ 2.เจดีย์เนินพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ 3.วัดหน้าพระธาตุ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม การท่องเที่ยวและกีฬา สังคมและสวัสดิการ
url
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ (1,688 )

น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม การท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษา
pdf jpeg
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2020 (12,435 )

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2019 (4,353 )

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2018 (2,326 )

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2018

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2017 (1,794 )

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2017

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2016 (1,388 )

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2016

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2015 (2,706 )

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2015

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา
csv
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย (1,167 )

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา
pdf
ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข่าวสารภูมิอากาศ ข่าวการติดตามสภาพอากาศร้าย (3,730 )

ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข่าวสารภูมิอากาศ ข่าวการติดตามสภาพอากาศร้าย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เกษตรกรรม
api