โครงสร้างองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
โครงสร้างองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : การกีฬาแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลโครงสร้างองค์กรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ข้อมูลตำแหน่ง ฝ่ายงาน กอง และงาน รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง

Data source cannot be displayed.
โครงสร้างองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4341e624-6dbc-4ff5-a1af-6271c8586b7b
กลุ่มชุดข้อมูล การท่องเที่ยวและกีฬา
คำสำคัญ การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงสร้างองค์กร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 13 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 พฤษภาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ การกีฬาแห่งประเทศไทย
อีเมลผู้ติดต่อ tossapon.c@sat.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา การกีฬาแห่งประเทศไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-05-13
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-05-13
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
pdf xlsx csv
โครงสร้างกลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มกราคม 2567  
url
โครงสร้างองค์กร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf