พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการสรรพกำลังกลาโหม
facebook   twiter

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558

Data source cannot be displayed.
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d549ce2e-82cd-4200-add0-52044031a6e7
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ กฎหมาย พ.ร.บ.
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 30 มีนาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ น.อ.หญิง พรทิพย์ ลักษมีสถาพร
อีเมลผู้ติดต่อ pornthip.lu@mod.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตารางกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภากรุงเทพมหานครหรือนำมาใช้ในการประชุม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
xlsx csv
ข้อมูลมติและรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 สิงหาคม 2566  
.csv