พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
Rating
Organizations : กรมการสรรพกำลังกลาโหม
facebook   twiter

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558

Data source cannot be displayed.
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d549ce2e-82cd-4200-add0-52044031a6e7
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย พ.ร.บ.
Visibility Public
Dataset create date March 30, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.อ.หญิง พรทิพย์ ลักษมีสถาพร
Contact Email pornthip.lu@mod.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลบทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง ของสำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : March 13, 2024  
url
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf