วิธีการติดตั้ง ssl สำหรับ ckan - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    

วิธีการติดตั้ง ssl สำหรับ ckan

 

กรณีหน่วยงานที่ติดตั้ง ckan และต้องการให้ชุดข้อมูลของท่าน harvest มาที่ data.go.th สามารถแจ้งมาทาง contact@dga.or.th

โดยจะต้องติดตั้ง SSL certificate และ config ให้ผ่านก่อน สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่

https://gitlab.nectec.or.th/opend/installing-ckan/-/blob/master/nginx-ssl.md