วิธีการแก้ปัญหาไฟล์ข้อมูลที่อ่านภาษาไทยไม่ได้ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    

วิธีการแก้ปัญหาไฟล์ข้อมูลที่อ่านภาษาไทยไม่ได้

 

ปัญหาไฟล์ CSV ที่เปิดด้วย Excel แล้วอ่านภาษาไทยไม่ได้ สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยน encoding ให้เป็น UTF-8-BOM ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ใช้ Notepad++

  1. เปิดไฟล์โดยใช้ Notepad++
  2. เลือก Encoding -> Convert to UTF-8-BOM
  3. บันทึกไฟล์
  4. เปิดไฟล์ CSV ตามปกติ