ขนาดตัวอักษร |    
บริษัท ขนส่ง จำกัด
หน่วยงานระดับกรม
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลเส้นทางเดินรถ โดยระบุสถานีเดินรถ หมายเลขรถและเวลารถโดยสารที่วิ่งประจำวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
เป็นข้อมูลตำแหน่งสถานที่ตั้งสถานีเดินรถ ที่ทำการ จุดจอดรถ และจุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ของบริษัท ขนส่ง จำกัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
xlsx csv
ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
url