เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ส่วนท้องถิ่น:เทศบาลตำบล
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 กรกฎาคม 2566  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf url