ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับกรม
พบ 8 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2565  
url
ดัชนีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1.ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 2.ดัชนีการส่งสินค้า 3.ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 4.ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 5.ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
web application สถิติอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในรูปแบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ดัชนีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1.ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 2.ดัชนีการส่งสินค้า 3.ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 4.ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 5.ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ECO STICKER ป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
Car Search 546 views
Car Search แบรนด์รถยนต์ รุ่นรถยนต์ ประเภทรถยนต์ ราคาจำหน่ายรถยนต์ อุปกรณ์หลักสำคัญของรถยนต์  คุณสมบัติของรถยนต์ในด้านความสะอาดประหยัดปลอดภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
Infographic ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564