ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
Annual Average Daily Traffic on Highways 2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 มกราคม 2565  
pdf
ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี (AADT) ประจำปี 2563 Annual Average Daily Traffic on Highways 2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf