ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบ 14 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 4 ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถาานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 1 ปี 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราชราย ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 4 ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 2 ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 1 ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2019
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 1 ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 1 ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 4 ปี 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 2 ปี 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 ปี 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf