Mae Moh Smart City - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
Mae Moh Smart City
ส่วนภูมิภาค
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แสดงตำแหน่งและ รุ่นของ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ (Dust Boy Sensors) ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2566  
csv xlsx