กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามจังหวัด ประเภทความพิการ และเพศ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx