ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ก.ค. 64
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กันยายน 2564  
pdf
ข้อมูลรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ปี 2564 ณ 30 มิ.ย. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf
ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf