สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
พบ 27 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนเมษายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 เมษายน 2566  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มีนาคม 2566  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx api
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนธันวาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2566  
xls
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 ธันวาคม 2565  
api
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกันยายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ตุลาคม 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ตุลาคม 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนเมษายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ตุลาคม 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ตุลาคม 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ตุลาคม 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ตุลาคม 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ตุลาคม 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ตุลาคม 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ข้อมูลทรัพยากร : ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกันยายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 พฤศจิกายน 2564  
xls