ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
High Value Dataset
Rating
Organizations : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d7f20e4c-5ad8-4d86-8646-a4059a9ee7e2
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags พื้นที่ตั้งศูนย์ อปพร. อาสาสมัครหมู่บ้าน
Visibility Public
Dataset create date August 10, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person อปพร., อาสาสมัครหมู่บ้าน,พื้นที่ตั้งศูนย์
Contact Email nitdpm@disaster.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx