ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d7f20e4c-5ad8-4d86-8646-a4059a9ee7e2
วันที่สร้างชุดข้อมูล 10 สิงหาคม 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ พื้นที่ตั้งศูนย์ อปพร. อาสาสมัครหมู่บ้าน
ชื่อผู้ติดต่อ อปพร., อาสาสมัครหมู่บ้าน,พื้นที่ตั้งศูนย์
อีเมลผู้ติดต่อ nitdpm@disaster.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 สิงหาคม 2563  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง ปภ.จ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xls xlsx
ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
csv xls xlsx