ขนาดตัวอักษร |    
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จะประกอบไปด้วย ชื่อศาล ประธานมูลนิธิ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
ข้อมูลชื่อวัด ชื่อเจ้าอาวาส ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
ข้อมูลมัสยิดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะประกอบไปด้วย ชื่อมัสยิด ชื่ออีหม่าม ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv
ข้อมูลชื่อที่พักสงฆ์ หัวหน้าที่พักสงฆ์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv