ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์ ลักษณะพื้นที่ ที่ตั้ง และความสำคัญของพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 ตุลาคม 2563  
xlsx