ช้อมูลสรุปการปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน. (ตั้งแต่ปี 2563-2565) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ช้อมูลสรุปการปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน. (ตั้งแต่ปี 2563-2565)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
facebook   twiter

เป็นข้อมูลเชิงสถิติสรุปการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง เพื่อนำมาประเมินผลและประยุกต์ใช้และปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆ

Data source cannot be displayed.
ช้อมูลสรุปการปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน. (ตั้งแต่ปี 2563-2565)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล aca21085-0347-48fa-875c-2cd83f18c8b9
คำสำคัญ กอ.รมน. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การปฎิบัติภารกิจ การปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน. สถิติการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กอ.รมน.
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 30 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
อีเมลผู้ติดต่อ chatsuda_jen@isoc.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • CSV
 • JSON
 • XLS
 • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.isoc.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-08-30
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-08-30
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ภารกิจ
  สถิติทางการ ใช่
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
  csv xlsx
  เป็นข้อมูลเชิงสถิติการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กอ.รมน. เป็นรายพื้นที่จังหวัด ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ธันวาคม 2565  
  xls pdf csv rdf
  เป็นข้อมูลเชิงสถิติการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ กอ.รมน. ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเด็นความมั่นคง แบบสถิติรายเดือน เพื่อนำมาประเมินผลและประยุกต์ใช้และปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2565  
  xls pdf csv