ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลกองทุนสวัสดิการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลกองทุนสวัสดิการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c5d0dc07-b8a5-4ca3-b57e-1eb26e7d617f
วันที่สร้าง 14 กรกฎาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ สวัสดิการ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ codiict@codi.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
Height Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กรกฎาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละของข้าราชการที่แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่คิดว่าควรปรับปรุง จำแนกตามตำแหน่งประเภทของข้าราชการ รายภาค พ.ศ. 2555
1 กันยายน 2560  
xls
ร้อยละของข้าราชการที่แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่คิดว่าควรปรับปรุง จำแนกตามตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
1 กันยายน 2560  
xls