ขนาดตัวอักษร |    
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2563

Data source cannot be displayed.
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3b5fafca-4d66-4566-80b9-ec1eb21ba56a
วันที่สร้างชุดข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ไทย
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ ขั้นต่ำ ล่าสุด อัตราค่าจ่าย แรงงาน
ชื่อผู้ติดต่อ จุฑามาศ เพิ่มกาญจนา
อีเมลผู้ติดต่อ juthamard.p@mol.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2563  
xls html
ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ( จัดทำทะเบียนประวัติเพื่อขออนุญาตทำงานและให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ )
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 สิงหาคม 2563  
csv docx
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv